ადამიანები

oldman

ადამიანები, რომლებიც იმ ლანდშაპტში ცხოვრობენ რომელიც ფილმშია ასახული.

წლების გამოცდილება და საუკუნეების განმავლობაში დაგროვილი ცოდნა ეხმარება მათ გადარჩენაში და ამ ბუნებასთან თანაცხოვრებაში.