თითქმის 50 დღეა ვმუშაობთ და წინ ჯერ კიდევ გრძელი გზაა…