ვაგრძელებთ “ჯარას” გადაღებებს აჭარაში

ვაგრძელებთ "ჯარას" გადაღებებს აჭარაში.