“ჯარა” – რეალური ზღაპარი

რადიო "კავკასიის ექო" "ჯარა"-ზე