კავკასიური სალამანდრა (Mertensiella caucasica) მხოლოდ კავკასიაში გვხვდება და აჭარა საუკეთესო ადგილია მის სანახავად. ის აქ უკვე მილიონობით წლების განმავლობაში ბინადრობს და დღეს მისი გენეტიკური მონაცემები მეცნიერებს საშუალებას აძლევს მიიღონ ნამდვილად ღირებული ინფორმაცია გამყინვარების შემდგომი ევოლუციისა და ევროპაში საარსებო არეალების ისტორიის შესახებ. (დღე 54 – კავკასიური სალამანდრა დოკუმენტური ფილმი “ჯარას” ერთ-ერთი პერსონაჟი იქნება)